News

Training program of MuayThai referee and judge in Chiang Mai Prefecture อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
by

Training program of MuayThai referee and judge in Chiang Mai Prefecture อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการก๊ฬามวย, การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงหใม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจระเบียบและกติกาการแข่งขันกีฬามวย ตามหลักสูตรของคณะกรรมการกีฬามวย ในการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์การตัดสินกีฬามวยให้เป็นไปในทิศทาง และมาตารฐานเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542

Read more ›
คณะกรรมการบริหาร สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย
by

คณะกรรมการบริหาร สมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย ( วาระ 2562-2564 )

Read more ›
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยอาชีพ
by

อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยอาชีพ

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สินมวย

Read more ›
“มหกรรมมวยไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” 7 สิงหาคม 2562
by

“มหกรรมมวยไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” 7 สิงหาคม 2562

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ รายการ “มหกรรมมวยไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” 7 สิงหาคม 2562 ณ เดอะ บาซาร์ เธียร์เตอร์ ชั้น C รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการชิงแชมป์ และป้องกันแชมป์

Read more ›
“มหกรรมมวยไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” 25 กรกฎาคม 2562
by

“มหกรรมมวยไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” 25 กรกฎาคม 2562

Read more ›