News ข่าว

Regular meeting of PAT

Regular meeting of PAT

ประชุมสมาคมฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สนามม้านางเลิ้ง

New PAT Directors “เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่”

New PAT Directors “เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่”

สมคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2560 – 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย มอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วย นายประเสริฐ ตันมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, นายธีรวัฒน์ ศิลปะอาชา หัวหน้างานมาตรฐานและคุ้มครองสวัสดิการกีฬามวย, นางสาวศรุตี ศรีจันทร์วงศ์ หัวหน้างานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่น ซีฟู๊ด พระราม 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Donation for Foreign boxer

Donation for Foreign boxer

Jos Rodrigues Mendonca (Brazil /Jos IngramGym) received donation of medical cost from Mr. Somchart Jaroenwacharawit President of The Professional Boxing Association of Thailand (PAT). because he suffered a big injury to his left shin during Miracle MuayThai fight at Ayutthaya on 17 Mar 2017. (on 4 Apr 2017 @ PAT Office /Sports Authority of Thailand) สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 10,000บาท ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เบื้องต้น ให้แก่ จอร์ช อินแกรมยิม ( บราซิล)ซึ่งได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขัน “ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ วัดหลังคาขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา และทางสมาคมฯ ได้ยื่นเครมประกันกับทางบริษัทเทเวศ ประกันภัย วงเงินไม่เกิน 7,000 บาท อีกทางหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในครั้งนี้ด้วย

Miracle Muay Thai Festival @Ayutthaya”ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก”

Miracle Muay Thai Festival @Ayutthaya”ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก”

World Wai Kru Muay Thai Ceremony / Miracle Muay Thai Festival 17 Mar 2017 (Fri) @Wat Langkha Khao, Atyutthaya, THAILAND Live 14:00-16:00 3SD “ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” กำหนดจัดขึ้นในงานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 13 จัดโดย สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ วัดหลังคาขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดสดช่อง 3 SD ช่อง 28 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น เริ่มแข่งขัน 11.00 น ถึง 17.00 น ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ○Chartpayak BrapaStarNation (Thai) / ชาตพยัคฆ์ บูรพาสตาร์เนชั่น(เดชฤทธิ์ ภพธีรธรรม)(ไทย) VS 3-0 ●DieselLek Pengkongprab (Thai)/ ดีเซลเล็ก แป๋งกองปราบ (ไทย) WPMF Bantam weight Championship (118lbs/INTERIM) ป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก(หญิง)WPMF รุ่น 118 ป. ○Namtarn Por.MuangPhet (Thai) / น้ำตาล พ.เมืองเพชร (ไทย) VS 3-0 ●Teresa AKA MuayThaiGym (Sweden) / เทเรซ่า เอเคเอมวยไทยิม(สวีเดน) WPMF Fly weight Championship (112lbs/ FEMALE) ชิงแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก(หญิง)WPMF รุ่น 112 ป. ○Thananchanok Kaewsamrit (Thai) / ธนัญชนก แก้วสัมฤทธิ์ […]

Annual meeting & Chairman election of PAT<br>“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2560”

Annual meeting & Chairman election of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2560”

“ชาติซ้าย”ไร้เทียมทานนั่งเก้าอี้ นายกมวยอาชีพติดต่อสมัย14 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 14.00 น. ที่ห้องอาหาร 13 เหรียญสาขา พระราม 9 กทม. มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 ของ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งมี “ชาติซ้าย”สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ เป็นนายกสมาคมฯ หลังสรุปแถลงผลงานในการบริหารรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ขาดทุนประมาณ 1,635,000 กว่าบาท จากนั้นเป็นวาระสำคัญคือการเลือกตั้ง นายกสมาคมคนใหม่ ต่อจากนายสมชาติที่กำลังจะหมดวาระลง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ จะยังคงมีวาระ 2 ปีเช่นเดิม แทนที่จะเป็น 4 ปี ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ ที่มีวาระให้นายกสมาคมกีฬาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย ทว่าเนื่องจาก สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศนั้น เป็นสมาชิกสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก(WPMF) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก จึงได้รับการยกเว้น จากข้อกำหนด ตาม พรบ.ดังกล่าว จึงมีสิทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งตามเดิม วาระ 2 ปี และสามารถนั่งเก้าอี้นายกฯได้เกิน 2 สมัย ปรากฏในที่ประชุมของสมาชิก เสนอชื่อ นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ แต่เพียงผู้เดียวโดยไร้คู่แข่งขัน เสียงโหวตมติของที่ประชุมจึงยกให้ “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ รั้งตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ต่อไปอีก 2 ปี รวมเป็นสมัยที่ 14 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 รวมระเวลา 24 ปีที่ผ่านมา Special Thanks:Mr.Popthorn Roongsamai / CHAMP Boxing Magazine Mr.Pop Kunsa / MUAYSIAM

เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560

เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ เปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถาม กุ้ง 084-325-8064 & โจ๊ก 081-495-7494 ( PAT) รับจำนวน 60 คน กำหนดสถานที่อบรมฯ กำหนดวางแผนงานไว้ ณ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง ช่วงประมาณ 25 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสิน บุคคลทั่วไป – มีสัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ – ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย – ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย – ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ – ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า – ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคอื่น ๆ ซี่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ ที่คณะกรรมการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ที่คณะกรรมการรับรอง เอกสารประกอบการสมัคร 1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 3) สำเนาบัตรประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ 4) ใบรับรองแพทย์ 5) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุน ดังรายละเอียดดังนี้ 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ 2) ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ภาคภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 3) อาหารกลางวัน 1 มื้อ 4) อาหารว่าง 2 มื้อ ช่วงเวลาประมาณ 10.30 น และ 14. 30 น 5) กระเป๋า ท่านละ 1 ใบ หมายเหตุ : 1) ผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง […]

Press conference of WPMF Championship<br>เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 62 พรรษา

Press conference of WPMF Championship
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 62 พรรษา

1st April 2017 (Sat) 16:00-18:00 @ Royal Turf Club Bangkok, THAILAND Live Brordcasting by 3SD 16:00-18:00 ■WPMF Mini Fly weight Championship (Female / Vacant) Phetjeejar Oh.Meekun (Thai) เพชรจีจ้า อ.มีคุณ (ไทย) VS 105lbs Phetnaree Chor.Phetchorajan (Thai) เพชรนารี ช.เพชรชลจันทร์ (ไทย) ■WPMF Light weight Championship (Interim / Vacant) Nurzaman Eshbaev (Kyrgyz) นูซาแมน เอชบาเยฟ (แม็กสปอร์ตยิมส์ / คีร์กีซ) VS 135lbs Rhuam Felipe Morais Caldas (Brazil) รัวฟิลิป มอเรียสคาลดาส (ภูเก็ตไฟต์คลับ / บราซิล) ■WPMF Welter weight Championship (Interim) Champion Raseasing Wor.Wiwattananon (Thai) ราศีสิงห์ ว.วิวัฒนานนท์ (ไทย) VS 147lbs Challenger # Yildirim Oguz (Turky) ยิวดิริม โอกู๊ส (ตุรกี) สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (WPMF) บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และบริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ฯลฯ ได้ร่วมจัดการแข่งขันมวยไทย “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]