“ศึกมวยไทยมาตุภูมิ โครงการ Muaythai Motherland” ณ จังหวัดราชบุรี

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ “ศึกมวยไทยมาตุภูมิ โครงการ Muaythai Motherland”
ร่วมด้วยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมการป้องกันแชมป์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 รุ่น
คือรุ่น เฟเธอร์เวท 126 ปอนด์ ระหว่าง ไพโรจน์น้อย ศรีสุริยันโยธิน กับ เก้าปฏัก ซินบีมวยไทย และป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวลเตอร์เวท 154 ปอนด์ ระหว่าง แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต กับ แสนพล ส.สมหมาย