การแถลงข่าวการจัดมวยการกุศล “ศึกเกียรติเพชร”
Charity Event of Muay Thai will be held at Lumpinee Stadium on 6th Nov.

การแถลงข่าวการจัดมวยการกุศล “ศึกเกียรติเพชร”
Charity Event of Muay Thai will be held at Lumpinee Stadium on 6th November 2012.
“Suk Kiatphet” Start 18:00

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดมวยการกุศล “ศึกเกียรติเพชร”
เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียน สนับสนุนโครงการ เปืดบ้านสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครบรอบ 40 ปี ตลอดจน การจัดสรรรายได้บางส่วนสมทบทุนกองมูลนิธิพระดาบส

โดยจะมีการแข่งขันในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ เวทีมวยลุมพินี ตั้งแต่เวลา 18.00 น.