Meeting of MuayThai Festival @TAT
การประชุมเตรียมจัดงาน 17 มี.ค. 2556

Meeting of MuayThai Festival @TAT
การประชุมเตรียมจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 9”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายอานันท์ จันทร์ติ๊บ (ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน) พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 9 ที่ทางสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ ขึ้นในอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556
เริ่มแข่งขันตั้งแต่ 13.30 – 17.00 น ซึ่งทางสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นปี ที่ 2