New WPMF’s Championship in Japan

ป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (มวยหญิง)
รุ่นฟลายเวท
น้ำหนักตัวไม่เกิน 112 ปอนด์ (50.802ก.ก.)

ธนันชนก แก้วสัมฤทธิ์ (ไทย)
แพ้คะแนน
มานะโช่ โกะบะยาชิ (ญี่ปุ่น)
1-2(49-48/48-49/47-49)
มานะโช่ แชมป์คนใหม่

ป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (เฉพาะกาล)
รุ่นเฟเธอร์เวท
น้ำหนักตัวไม่เกิน 126 ปอนด์ (57.153ก.ก.)

เปรม ที.ชี.มวยไทย (ไทย)
แพ้น๊อก ยก1
ฮารุโตะ ยาสุโมโตะ (ญี่ปุ่น)
ฮารุโตะ แชมป์คนใหม่