PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths
เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ครั้งที่ 2

PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths
เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ครั้งที่ 2

การอบรมเยาวชน โครงการ “เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” ประจำปี 2556
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี

ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกชวลิต นาคสุข ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขลุง
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมฯ จำนวน 72 คน