PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths in Chiangmai province.
เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths in Chiangmai province.
29th Aug to 2 Sep 2012
เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย…
เยาวชน 6 โรงเรียนในเขตอำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมโครงเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่เยาวชนครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 นายสมศักดิ์ ไชยยา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วย นายบุญธง งามวัฒนานุกล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยทีมวิทยากรนำโดย พ.อ. บุญส่ง เกิดมณี ,ศรีเมือง สิงห์สวนยเงิน,ผุดผาดน้อย วรวุฒิ,ชาญชัย ส.ธรรมรังสี ทั้งนี้มีอดีตนักมวยดังของสันป่าตอง รัตนา ลูกพระบาท,อนันตศักดิ์ พิศาลชัย เข้าร่วมด้วย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่เยาวชนครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 29 ส.ค.-2 ก.ย.2555 โดยเมื่อวันพุธที่ 29 ส.ค.ช่วงเช้าได้มีพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ไชยยา ร องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีรยงใหมเขต 4 เป็นประธานในพิธี โดยมีผั้บริหารส่วนท้องถิ่น นายบุญธง งามวัฒนานุกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมด้วย โดยมีนักเรียนจาก 6 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว,โรงเรียนต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา,โรงเรียนวัดโรงวัว,โรงเรียนบ้านหัวริน,โรงเรียนเทศบาล 1,(ทุ่งฟ้าบดรัฐราษร์บำรุง,โรงเรียนยวัดท่ากาน รวม 120 คน โดยประธานในพิธีกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ทางสมาคมเปิดการอบรมในครั้งนี้ ทำให้เด็กๆนักเรียนได้ซึมซับในกีฬามวยไทย ทำให้ร่างกายแข็งแรง แล้วยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพได้อีกด้วย
สำหรับทีมวิทยากรจากส่วนกลาง นำโดย พ,อ.บุญส่ง เกิดมณี หรือเขียวหวาน ยนตารกิจ,”เตี้ยโฟล้ก”นิคม รัตนวิชช์ เลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย,ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน หัวหน่าค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว,”ไอ้หมูแข้งทอง” ผุดผาดน้อย วรวุฒิ,ชาญชัย ส.ธรรมรังสี และอ.ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ ,แดนชัย แฟร์เท็กซ์ และเชอรี่ เกียรติบุษบา ซึ่งเดินทางมาตจากกวางโจวมาร่วมทีมวิทยากรด้วย
สำหรับพิธีเปิดยังมีอดีตนักมวยไทยชื่อดังซึ่งเป็นชาวสันป่าตองให้เกียรติมาร่วมด้วยก็คือ รัตนา ลูกพระบาท,อนันตศักดิ์ พิศาลชัย,ขวัญละเม็ง สิงห์สวนเงิน,โกแปว (อรุณ ตุ่นแก้ว)หัวหน้าค่ายมวยเกียรตินวรัฐ