PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths
เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths in Chiangrai province.
เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

พิธีปิดการอบรมเยาวชนฯ ครั้งที่ 1
ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย
โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 72 คน