PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths

PAT has held programs to spread Arts of MuayThai for Thai youths
14 – 18 Aug 2013 Ayutthaya-Pref, เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ครั้งที่ 3

พิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอยุธยา
มีผูู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 85 คน โดยมี พันเอกบุญส่ง เกิดมณี ประธานเทคนิคสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
ในฐานะหัวหน้าทีมวิทยากรการอบรมฯ

ได้รับเกียรติจากนายสาโรจน์ ประจำทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไตรอรุณศึกษา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้

พิธีปิดโครงการ “เผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย” ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนไตรอรุณศีกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2556
โดยมีนายสาโรจน์ ประจำทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไดรอรุณศึกษา เป็นประธานในพิธี
การนี้ มีผู้ผ่านการอบมรมฯ จำนวน 75 คน