Press conference of ” MUAYTHAI WARRIORS ” IN CHINA ศึก” มวยไทย วอริเออร์ ” การแข่งขันมวยไทยอาชีพโลก เทดพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Press conference of “MUAYTHAI WARRIORS” IN CHINA on 19th Aug 2012
@ Huangpu Sports Center, Guangzhou, China / Start 18:30
การแข่งขันมวยไทยอาชีพโลก เทดพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ไฮจู สปอร์ตเซ้นเตอร์ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Press conference on 15th Aug 2012 @ Golden Tulip Hotel, Bangkok