Press conference @ Tourism Authority of Thailand
แถลงข่าว ศึกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก

การแถลงข่าว “ศึกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก”

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

จัดการแถลงข่าว “ศึกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก”
วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2556 ณ เวทีมวยชั่วคราว วัดหลังคาขาว จ.พระนครศรีอยุธยา

(11 มี.ค. 2556 ณ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย )