Saenchai&Somrak permit application to the association for overseas competition
ชี้แจง

Saenchai & Somrak permit application to the association for overseas competition.
ชี้แจง
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายฐากูร ผ่องสุภา(กบ ศศิประภายิม) นำแสนชัย พี.เค.แสนชัย มวยไทย และ รุ่งราวี ศศิประภายิม เข้าพบท่านสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และพ.อ.บุญส่ง เกิดมณี อุปนายกสมาคมฯ ณ สนามราชตฤณมัยสมาคมฯ (สนามม้านางเลิ้ง) เพื่อขออนุญาตนำนักมวยไปแข่งขันมวยไทยอาชีพ ณ ประเทศไอร์แลนด์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 พร้อมทั้งได้รับฟังการชี้แจงจาก พ.อ.บุญส่ง เกิดมณี เรื่องการใช้อาวุธท่าม้าดีดกระโหลกด้วย