Meeting of “Best boxer of the year”
ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปี

นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก นักมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปี
ของสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
ณ ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)