Training program of MuayThai referee and judge in Chaiyaphum Prefecture
โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555


Training program of MuayThai referee and judge in Chaiyapum-Prefecture
( 22 – 28 April 2012 )

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2555

จัดโดย สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และศูนย์กกท.จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิวัฒน์ วิการตโนรส อดีตรองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

สมาคมฯได้นำคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม นำทีมโดย พันเอกบุญส่ง เกิดมณี เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร

นายนิคม รัตนวิชช์ เลขาธิการสมาคมฯ ,พลตรีธีระ เนาวังวราห์,นายอุดม ดีกระจ่าง,ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย,นายแพทย์ดาบศักดิ์ กองสมุทร

นายสมศักดิ์ ศิริอนันต์,และ นายพิเชษฐ์ เรืองอินทร์

การบอรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 105 คน

เมื่อวันที่28 เมษายน 2555 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬามวย

โดยมี ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยประจำจังหวัด ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร

กับผู้ที่ผ่านการอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬามวย ทั้งสิ้น 107 คน