Training program of MuayThai referee and judge in Surin Prefecture
ปิดอบรมเปาฯ รุน 1 ปี 2556 ที่ จ.สุรินทร์

Training program of MuayThai referee and judge in Surin Prefecture
(31st Mar 2013 – 6th Apr 2013)

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ,
การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย รุ่น1/2556 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม
2556 – 6 เมษายน 2556 ณ
โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์และห้างสรรพสินค้าเพชรเกษมพลาซ่า ชั้น 3
โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 09.00 นมีท่านวิวัฒน์
วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน
และได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เขต1
จังหวัดสุรินทร์ มาร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย
การอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯทั้งสิ้น 85
คน โดยมีพันเอกบุญส่ง เกิดมณี เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร

พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1/2556
มีนายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร
และประธานพิธีปิดการอบรมฯ โดยมีผู้อบรมทั้งสิ้น 79 คน