News / ข่าว

เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560

เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560 โดยจะมีการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์อบรมผู้ตัดสินรุ่นที่ 2.2560 ใบสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย

Mr.Somchart bless Mr.Chun who was chosen as the best promoter.

Mr.Somchart bless Mr.Chun who was chosen as the best promoter.

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี “ชุ้น เกียรติเพชร” นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ โปรโมเตอร์ดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทย 4 ปีซ้อน ใน “ศึกเกียรติเพชร” โอกาสฉลองครบรอบวันเกิด 5 พฤษภาคม 2560 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี

Regular meeting of PAT

Regular meeting of PAT

ประชุมสมาคมฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สนามม้านางเลิ้ง

New PAT Directors “เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่”

New PAT Directors “เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่”

สมคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2560 – 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย มอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วย นายประเสริฐ ตันมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, นายธีรวัฒน์ ศิลปะอาชา หัวหน้างานมาตรฐานและคุ้มครองสวัสดิการกีฬามวย, นางสาวศรุตี ศรีจันทร์วงศ์ หัวหน้างานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่น ซีฟู๊ด พระราม 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Donation for Foreign boxer

Donation for Foreign boxer

Jos Rodrigues Mendonca (Brazil /Jos IngramGym) received donation of medical cost from Mr. Somchart Jaroenwacharawit President of The Professional Boxing Association of Thailand (PAT). because he suffered a big injury to his left shin during Miracle MuayThai fight at Ayutthaya on 17 Mar 2017. (on 4 Apr 2017 @ PAT Office /Sports Authority of Thailand) สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 10,000บาท ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เบื้องต้น ให้แก่ จอร์ช อินแกรมยิม ( บราซิล)ซึ่งได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขัน “ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ วัดหลังคาขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา และทางสมาคมฯ ได้ยื่นเครมประกันกับทางบริษัทเทเวศ ประกันภัย […]

Annual meeting & Chairman election of PAT<br>“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2560”

Annual meeting & Chairman election of PAT
“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี่ 2560”

“ชาติซ้าย”ไร้เทียมทานนั่งเก้าอี้ นายกมวยอาชีพติดต่อสมัย14 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 14.00 น. ที่ห้องอาหาร 13 เหรียญสาขา พระราม 9 กทม. มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2560 ของ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งมี “ชาติซ้าย”สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ เป็นนายกสมาคมฯ หลังสรุปแถลงผลงานในการบริหารรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งสรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ขาดทุนประมาณ 1,635,000 กว่าบาท จากนั้นเป็นวาระสำคัญคือการเลือกตั้ง นายกสมาคมคนใหม่ ต่อจากนายสมชาติที่กำลังจะหมดวาระลง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ จะยังคงมีวาระ 2 ปีเช่นเดิม แทนที่จะเป็น 4 ปี ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ ที่มีวาระให้นายกสมาคมกีฬาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย ทว่าเนื่องจาก สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศนั้น เป็นสมาชิกสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก(WPMF) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก จึงได้รับการยกเว้น จากข้อกำหนด ตาม พรบ.ดังกล่าว จึงมีสิทธิ์ได้ดำรงตำแหน่งตามเดิม วาระ 2 ปี และสามารถนั่งเก้าอี้นายกฯได้เกิน 2 สมัย ปรากฏในที่ประชุมของสมาชิก เสนอชื่อ นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ แต่เพียงผู้เดียวโดยไร้คู่แข่งขัน เสียงโหวตมติของที่ประชุมจึงยกให้ “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ รั้งตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ต่อไปอีก 2 ปี รวมเป็นสมัยที่ 14 นับตั้งแต่ ปี […]

เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560

เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ เปิดรับสมัครวันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถาม กุ้ง 084-325-8064 & โจ๊ก 081-495-7494 ( PAT) รับจำนวน 60 คน กำหนดสถานที่อบรมฯ กำหนดวางแผนงานไว้ ณ สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง ช่วงประมาณ 25 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2560 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตัดสิน บุคคลทั่วไป – มีสัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ – ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย – ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย – ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ – ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า – ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรค ที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นโรคอื่น ๆ ซี่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการตรวจจากแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ ที่คณะกรรมการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือแพทย์ที่คณะกรรมการรับรอง เอกสารประกอบการสมัคร 1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 3) สำเนาบัตรประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ 4) ใบรับรองแพทย์ 5) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุน […]