News / ข่าว

Meeting at Ministry of Tourism & Sports<br />การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย 7/2554

Meeting at Ministry of Tourism & Sports
การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย 7/2554

PAT meeting at Ministry of Tourism & Sports สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวย [...]

ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น ได้ปรึกษาเรื่อง ติดต่อนักมวยไปชกญี่ปุ่น วีระศักดิ์เล็ก วงศ์ประเสริฐ โปรโมเตอร์มวย [...]

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประจำปี 2554 ครั้งที่3

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประจำปี 2554 ครั้งที่3

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยสมาคากีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี 2554 ครั้งที่3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ [...]

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เชียงใหม่

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เชียงใหม่

ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม

ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทั [...]

การแข่งขันมวยไทย นานาชาติ จ.สุพรรณบุรี

การแข่งขันมวยไทย นานาชาติ จ.สุพรรณบุรี

MuayLok in Japan <br />เผยแพร่มวยไทย ที่ญี่ปุ่น

MuayLok in Japan
เผยแพร่มวยไทย ที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่มวยไทย ที่ญี่ปุ่น MuayThai Big events “Muay-Lok” in Jpan (18th Jan 2009 Yoyogi 2nd Gymnasiu [...]