Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.muaythaisasiprapa.com

http://www.topkingboxing.com

 

          ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในต่างประเทศ คุณสมชาติ เจิรญวัชรวิทย์  นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จึงได้ก่อตั้ง องค์กรอาสาสมัครเพื่อเป็นองค์กรกลาง โดยมีจุดประสงค์คือดูแลการจัดการแข่งขันมวยไทยอาชีพขององค์กรสมาชิกที่จัดมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีชื่อว่าสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WORLD PROFESSIONAL MUAY THAI FEDERATION (WPMF) 

           เนื่องจากคุณสมชาติ   เจริญวัชรวิทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมแห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายมวยรองรับอย่างถูกต้อง และยังดำรงตำแหน่งเป็นปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย,ประธานที่ปรึกษาชมรมนักมวยเก่าแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการบอร์ดมวยของสำนักงานมวย นอกจากนี้ยังได้สละเวลาในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักมวยเก่าทุกไตรมาส  เพื่อร่วมกันพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาในวงการมวย ซึ่งถือว่าป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการมวยและเป็นบุคคลที่ยอมรับของวงการมวยมากที่สุดท่านหนึ่ง  โดยคุณสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ได้คำนึง ถึงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย จึงร่วมกับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกีฬามวยรวมตัวกันก่อตั้ง สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WORLD PROFESSIONAL MUAY THAI FEDERATION (WPMF) ขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก ร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และบุคคลในวงการมวย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศแย่งต่อเนื่อง อาทิ 

- กิจกรรมงานวันที่ 5 ธันวามหาราช ซึ่งได้จัดไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- โดยมีชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง เช่น ญี่ปุ่น,รัสเซีย,อิหร่าน,สหรัฐฯ,ออสเตรเลีย,อังกฤษ และสเปนโดยมีคู่ชกมากกว่า 20 คู่ 
- กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
- กิจกรรมงานวันนายขนมต้ม และการจัดกิจจกรรมชกมวยการกุศลอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัจจุบันมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีใจรักมวยไทยมารวมใจกันในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย อาทิ โปรโมเตอร์  หัวหน้าคณะนักมวย/ผู้จัดการนักมวย/นักมวยเก่า เช่น คุณเขียวหวาน ยนตร์กิจ , คุณผุดผาดน้อย โดยเฉพาะโปรโมเตอร์สายเลือดใหม่อีกหลายท่าน โดยมีวิสัยทัศน์อันก้าวไกล

       คุณสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก และคณะที่ปรึกษามีความเชื่อมั่นว่าสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก สามารถพัฒนาก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของบุคคลวงการมวย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก  WORLD PROFESSIONAL MUAY THAI FEDERATION (WPMF)

1. เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวหาผลกำไรใด ๆ 

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปะมวยไทยและรักษามาตรฐาน กฎ กติกา ของมวยไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

3. เพื่อผดุงรักษาความเป็นธรรมของมวยไทยในต่างประเทศ 

4. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างมวลสมาชิก 

5. เพื่อดำเนินกิจกรรมของมวยไทยอาชีพโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

6. เพื่อเป็นศูนย์กลางของสมาชิกสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกับมวยไทยอาชีพโลก

  สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกจะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมมวยไทยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมสืบต่อความเป็นไทยต่อไป

 
จำนวนผู้เข้าชมเวปไซค์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player