Meeting of MuayThai Festival @TAT
การประชุมเตรียมจัดงาน 17-18 มี.ค. 2555

การประชุมเตรียมจัดงาน ” ศิกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก ”

ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน (นายอานันท์ จันทร์ติ๊บ) เป็นตัวแทน สมาคมกีฬามวยอาชีพฯ

การประชุมเตรียมจัดงาน ” ศิกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก ” 17-18 ม๊.ค. 2555 ที่ จ.อยุธยา

จัดโดย สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมครูมวยไทย

(ห้องประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17 ก.พ.2555)