ขั้นตอนในการยื่นเอกสาร “กรณีนักมวยอาชีพไปทำการแข่งขันในต่างประเทศ”

ขั้นตอนในการยื่นเอกสาร
“กรณีนักมวยอาชีพไปทำการแข่งขันในต่างประเทศ”

การขออนุญาต0

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตไปเผยแพร่และประกอบธุรกรรมกีฬามวยในต่างประเทศ

ติดต่อประสานงาน : 084-325-8064 (กุ้ง) / 081-495-7494 (โจ๊ก)
E-MAIL: samakom.muaythai@gmail.com