ประชุมสามัญประจำปี 2561

ประชุมสามัญประจำปี 2561

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ 13 เหรียญ พระราม 9 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 พร้อมกันนี้ มีตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษามวยไทยท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ายื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยไทย เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอันเป็นศิลปะป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์ กับนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมฯ ด้วย

ขอบพระคุณภาพข่าวจากสปอร์ตโพสท์