เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558

Referee’s application form

ref_top