Donation Boxing equipments for the spread
มอบอุปกรณ์กีฬามวย

PAT & TOP KING BOXING, Donation Boxing equipments for the spread.

นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายนริศ ว่องประเสริฐการ และนายธนกร ไชยศรี ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬามวย
ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและอนุรักษณ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
และค่ายมวย ส.พจน์กิจชัย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556
ณ สนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)