Opening ceremony of Muay Thai program for youths.
พิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่เยาวชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 จ.แม่ฮ่องสอน

Opening ceremony of Muay Thai program for youths
on 9 July 2014 @ Maelarnoy, Maehongson-Pref,

นายชิษณุพงศ์ บูรณา นายอำเอแม่ลาน้อยแม่เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่เยาวชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ระหว่าง 9-13 ก.ค. 2557 ที่โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนจำนวน 103 คนจาก 10 โรงเรียนในเขตอำเอแม่ลาน้อย เข้ารับการอบรม โดยมีทีมวิทยากรจากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนำโดย พ.อ. บุญส่ง เกิดมณี ,ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน, ผุดผาดน้อย วรวุฒิ แดนชัย แฟร์เท็กซ์, อนุรักษ์ เกียรตินิวัฒน์ และ อ.ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ