Regular meeting of PAT
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558

Regular meeting of PAT
@ Royal Turf club, Bangkok on 13 May 2015
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสโมสรราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)
โดยมีวาระเตรียมการจัดมวยเทิดพระเกียรติ การอบรมกรรมการผู้ตัดสินและกรณีการขออนุญาตนักมวยไปชกต่างประเทศ