Training program of MuayThai referee and judge in Chiangmai Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2/2557

Training program of MuayThai referee and judge in Chiangmai Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2/2557
(4 May – 10 May 2014)

การอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ที่สถาบันการพละศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมตามโครงการ 70 คน โดยมี นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
และประธานชมรมมวยสยามภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด สมาคมกีฬามวยอาชีพและสำนักงานกีฬามวยนำทีมวิทยากรโดย พ.อ.บุญส่ง เกิดมณี
กำหนดการอบรมหนึ่งสัปดาห์เต็มไปจนถึงวันที่ 10 พ.ค.

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ขึ้นที่สถาบันการพละศึกษา จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 4 –10 พ.ค. 2557 โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 70 คนเต็มตามโครงการ ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา
ได้มีพิธีเปิดการอบรมโดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และประธานชมรมมวยสยามภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายชาตรีกล่าวว่ามีความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทย โดยที่เชียงใหม่เคยจัดอบรมกรรมการและอบรมเยาวชนมวยไทยมาแล้ว ปัจจุบันที่เชียงใหม่และภาคเหนือมีสนามมวยเกิดขึ้น มีการจัดแข่งขันกันเป็นประจำ ถือว่ากำลังมีการพัฒนาย่างมาก ดังนั้นกรรมารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย หวังว่าการอบรมครั้งนี้เราจะได้มีบุคลากรด้านกีฬามวยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามวยไทยต่อไป

สำหรับการอบรมครั้งนี้นำทีมวิทยากรโดย พ.อ. บุญส่ง เกิดมณี หรือ เขียวหวาน ยนตรกิจ , พล.ต. ธีระ เนาวังวราห์, อาจารย์อุดม ดีกระจ่าง , กรรมการสมศักดิ์ ศิริอนันต์ ,
ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน รองเลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ,ฝ่ายแพทย์ พ.อ. ดาบศักดิ์ กองสมุทร โดยในวันแรกหลังพิธีเปิดแล้ว นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส
อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกีฬามวยอาชีพและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ,จรรยาบรรณของกรรมการผู้ตดสิน พร้อมกับมี นายพืเชษฐ เรือนอินทร์ หัวหน้ากองบบก.มวยสยาม
และนายศรีเมือง สิงห์สวนเงิน บรรยายเรื่องมุมมองของกรรมการในสายตาสื่อมวลชนและมนสายาของแฟนมวยกับหัวหน้าค่ายมวย

พ.อ. บุญส่ง กล่าวว่าทางสำนักงานกีฬามวยร่วมกับสมาคม ดำเนินการอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทยเป็นจำทุกปี เพื่อผลิตบุคลากรอันเป็นองค์ประอบสำคัญของกีฬามวย ทุกวันนี้การทำหนาที่ของกรามการเป็นที่จับตามองอย่างมาก คนที่จะมาเป็นกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม และปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบกีฬามวยอย่างเคร่งครัด

อนึ่งการอบรมครั้งนี้มีบุคคลจากหลายสาขาอาชีพเข้ารับการอบรมทั้งหัวหน้าคณะ โปรโมเตอร์ นักศึกษา อดีตนักมวย ตลอดจนนักมวยที่มีชื่อเสียงอาทิ สายสี่เล็ก ศักดิ์สีผึ้ง เข้ารับการอบรมด้วย
โดยมีสมศักดิ์ สิงห์ชัชวาล อดีตแชมป์โลกสมารคมมวยโลกซึ่งเป็นอาจารย์อย่คณะพละศึกษาเป็นฝ่ายประสานงาน

ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และประธานชมรมมวยสยามภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินมวยไทยครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ที่สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไท ระหว่าง 4-10 พ.ค. 2557 นี้

พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2/2557
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มียอดผู้ผ่านการอบรมฯ ทั้งสิ้น 67 คน และผู้เข้าร่วม จำนวน 1 คน
โดยมีนายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
เป็นประธานในพิธีฯ

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษาเชียงใหม่ และคณะวิทยากร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร