National Ranking
อันดับมวยแห่งประเทศไทย

MINI FLY weight 100 – 105P (45.359 – 47.627kg)
รุ่นมินิฟลายเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 ปอนด์ (45.359กก) และไม่เกิน 105 ปอนด์ (47.627กก)

[cft format=4]

Read more ›

LIGHT FLY weight 105 – 108P (47.627 – 48.988kg)
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 105 ปอนด์ (47.627กก) และไม่เกิน 108 ปอนด์ (48.988กก)

[cft format=4]

Read more ›

FLY weight 108 – 112P (48.988 – 50.802kg)
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 108 ปอนด์ (48.988กก) และไม่เกิน 112 ปอนด์ (50.802กก)

[cft format=4]

Read more ›

SUPER FLY weight 112 – 115P (50.802 – 52.163kg)
รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 112 ปอนด์ (50.802กก) และไม่เกิน 115 ปอนด์ (52.163กก)

[cft format=4]

Read more ›

BANTAM weight 115 – 118P(52.163 – 53.524kg)
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 115 ปอนด์ (52.163กก) และไม่เกิน 118 ปอนด์ (53.524กก)

[cft format=4]

Read more ›

SUPER BANTAM weight 118 – 122P (53.524 – 55.338kg)
รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 118 ปอนด์ (53.524กก) และไม่เกิน 122 ปอนด์ (55.338กก)

ป้องกันแชมป์แห่งประเทศไทย ระหว่าง ปืนกล ไดมอนด์ 98 และ คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ โดยปืนกล ไดมอนด์ 98 ชนะน็อค ยก 2 ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเพียรติเพชร ณ สนามมวยลุมพินี รามอินทรา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

Read more ›

FEATHER weight 122 – 126P (55.338- 57.153kg)
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 122 ปอนด์ (55.338กก) และไม่เกิน 126 ปอนด์ (57.153กก)

[cft format=4]

Read more ›

SUPER FEATHER weight 126 – 130P (57.153- 58.967kg)
รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 126 ปอนด์ (57.153กก) และไม่เกิน 130 ปอนด์ (58.967กก)

[cft format=4]

Read more ›

LIGHT weight 130 – 135P(58.967 – 61.235kg)
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 130 ปอนด์ (58.967กก) และไม่เกิน 135 ปอนด์ (61.235กก)

[cft format=4]

Read more ›

SUPER LIGHT weight 135 – 140P (61.235 – 63.503kg)
รุ่นซูเปอร์ไลท์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 135 ปอนด์ (61.235กก) และไม่เกิน 140 ปอนด์ (63.503กก)

[cft format=4]

Read more ›

WELTER weight 140 – 147P (63.503- 66.678kg)
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 140 ปอนด์ (63.503กก) และไม่เกิน 147 ปอนด์ (66.678กก)

[cft format=4]

Read more ›

SUPER WELTER weight 147 – 154P (66.678 – 69.853kg)
รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท น้ำหนักตัวตั้งแต่ 147 ปอนด์ (66.678กก) และไม่เกิน 154 ปอนด์ (69.853กก)

[cft format=4]

Read more ›