Articles by: admin

Press conference @Rachaphat University<br>แถลงข่าว ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม
by

Press conference @Rachaphat University
แถลงข่าว ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม

การแถลงข่าว “ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม” สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม” การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย “ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ วันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ. ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 15:00-17:00น. ( 28 ก.พ. 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง )

Read more ›
by

Meeting of MuayThai Festival @TAT
การประชุมเตรียมจัดงาน 17-18 มี.ค. 2555

การประชุมเตรียมจัดงาน ” ศิกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก ” ศรีเมือง สิงห์สวนเงิน (นายอานันท์ จันทร์ติ๊บ) เป็นตัวแทน สมาคมกีฬามวยอาชีพฯ การประชุมเตรียมจัดงาน ” ศิกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก ” 17-18 ม๊.ค. 2555 ที่ จ.อยุธยา จัดโดย สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สมาคมครูมวยไทย (ห้องประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17 ก.พ.2555)

Read more ›
Regular meeting of PAT<br>การประชุมประจำเดือน 2/2555
by

Regular meeting of PAT
การประชุมประจำเดือน 2/2555

ประชุมประจำเดือน สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาในรอบ 2 เดือน พร้อมกับวางแนวทางการดำเนินงานของสมาคมกีฬามวยอาชีพฯ โดยมีกรรมการการบริหารประชุมกันพร้อมเพรียง

Read more ›
by

Meeting at Ministry of Tourism & Sports
การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย 7/2554

PAT meeting at Ministry of Tourism & Sports สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยจาก บริษัทท๊อปคิงบ็อคซิง จำกัด พร้อมกันนี้ นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการกีฬามวย เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬามวยไทย จากบริษัทท๊อปคิงบ๊อกซิ่งจำกัด โดยคุณนริศ ว่องประเสริฐการ ซึ่งเป็นการประสานงานจาก คุณสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ในการหาผู้สนับสนุน อุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬามวยดังกล่าว

Read more ›
ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
by

ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น ได้ปรึกษาเรื่อง ติดต่อนักมวยไปชกญี่ปุ่น วีระศักดิ์เล็ก วงศ์ประเสริฐ โปรโมเตอร์มวยไทยที่ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาขอพบ สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อเจราจาติดต่อนักมวยไทยไปชกแบบยกทีมกับนักมวยญี่ปุ่นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมชิงแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (WPMF) ในช่วงวันที่ 18 มี.ค.ศกหน้า ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมถ่ายสดกลับมาเมืองไทย เมื่อวันที่ 19 ก.ย.54 ที่ห้องประชุมราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)

Read more ›