History of MUAY THAI
ประวัติมวยไทย

มวยไทยเริ่มขึ้นในสมัยใดไม่มีเอกสารหรือหนังสือเล่มใดระบุไว้ แต่เท่าที่ได้ปรากฏมวยไทย เกิดขึ้นมานานแล้วและอาจเกิดขึ้นมานานพร้อมๆกับชาติไทยด้วยซ้ำเพราะ มวยไทยนั้นเป็นศิลปะ ประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณมา จนถึงปัจจุบันมวยไท สมัยก่อน มีการฝึกฝนอยู่ใน บรรดาหมู่ทหาร การรบกับประเทศเพื่อนบ้านสมัยนั้นยังไม่มีปืนเป็นอาวุธ มีแต่ ดาบพลองง้าวดั้งเขนการรบ ในสมัยนั้นจึงเป็นการรบที่ประชิดตัวด้วยอาวุธในมือ คนไทยจึงได้ฝึกหัด การเตะถีบคู่ต่อสู้ เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเพิ่มขึ้นจากการใช้อาวุธในมือดังกล่าว ต่อมามีผู้คิดว่าทำ อย่างไรจึงจะนำการถีบการเตะนั้นมา เป็นศิลปะการต่อสู้ไป พร้อมกับมือได้ จึงได้เกิดการฝึกหัด การต่อสู้ป้องกันตัว เพื่อแสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ เมื่อเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้น ก็มีการฝึกหัด และจัดตั้งเป็นสำนักฝึกมวยไทยกันมากมาย และสำนักที่ฝึกมวยไทย ก็จะเป็นสำนักดาบที่มีชื่อเสียงมีอาจารย์ดี ๆ เป็นผู้ฝึกสอน ดังนั้นการฝึกมวยไทยในสมัยนั้นจึงมีจุดมุ่งหมาย 2 อย่าง คือ

1. เพื่อสู้รบกับข้าศึก
2. เพื่อต่อสู้ป้องกันตัว
ในสมัยนั้นใครมีเพลงดาบดีและเก่งทางรบพุ่งก็จะต้องเก่งทางมวยไทยด้วย เพราะการรบด้วยอาวุธในมือนั้นต้อง อาศัยมวย ไทย เข้าช่วย ดังนั้นวิชามวยไทยในสมัยนั้นจึงมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อที่จะฝึกตนเองเข้าไปเป็นทหาร รับใช้ชาติ การฝึกวิชามวย และเพลงดาบ ไม่ได้ฝึกเพื่อเตรียมตัว ไปเป็นทหารหรือการสู้รบเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อว่างเว้นสงครามก็จะมี การประลองการต่อสู้ ทั้งกระบี่กระบอง และมวยไทย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และอาจมีการพนันกันระหว่างนักมวย แต่ละถิ่นหรือแต่ละสำนักที่ต่อสู้กันและมวยไทย สมัยนั้นชกกันด้วยหมัดเปล่าๆ ยังไม่มีการคาดเชือกตามประวัติศาสตร์ที่พอจะ สืบสาวเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยได้นั้น ปรากฏว่ามวยไทย ได้วิวัฒนาการมาตามยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี้ สมัยอาณาจักรน่านเจ้าพ.ศ. 1291 พระเจ้าพีล่อโก๊ะ ได้รวบรวม อาณาจักรไทยขึ้น เรียกว่า อาณาจักร น่านเจ้า สมัยนี้ไทยต้องทำสงครามกับจีนอยู่เป็นเวลา นานบางครั้งก็เป็นมิตรบางครั้งก็เป็นศัตรูกัน สมัยนั้นมีการฝึกใช้อาวุธ บนหลังม้า เช่น หอก ง้าว และการต้อสู้ด้วยมือเปล่าก็มีอยู่บ้างในระยะประชิดตัวซึ่งมวยไทยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ด้วยในสมัยล้านนาไทยก็ได้มีวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวและมีวิชาเจิ้ง(การต่อสู้ชนิดนึ่งคล้ายๆมวยจีน)

Pages: 1 2 3 4 5 6