History of MUAY THAI
ประวัติมวยไทย

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พ.ศ.2325 ในระยะต้น รัชกาลที่ 1 – 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์ไทยที่ทรง โปรดการกีฬามาก เช่น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องในสมัยนี้ได้มีฝรั่งสองคนพี่น้องเข้ามาหา คู่ชกมวยชนิดมีเดิมพันพระองค์ได้จัดส่งหมื่นผลาญนักมวยผู้เก่งกาจขึ้นชกกับฝรั่งสองพี่น้องแม้หมื่นผลาญจะมี ร่างกายเล็กเสียเปรียบฝรั่งมากแต่ด้วยศิลปะมวยไทยอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกฝรั่งสองพี่น้องจึงพ่ายแพ้ยับเยินกลับไป สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์หัดเล่นกระบี่กระบอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีความชำนาญในกีฬามวยไทยจึงจัดให้มีการแข่งขันชกมวยขึ้นในชนบทและในกรุงนอกจากนี้ได้ทรงแต่งตั้งผู้มีฝีมือในกีฬามวยให้เป็นหัวหน้าในการจัดกีฬา และให้มียศตำแหน่งด้วย เช่น พระไชยโชคชกชนะ แห่งพระนคร, หมื่นมวยมีชื่อ จากไชยา,หมื่นมวยแม่นหมัด จากลพบุรี, หมื่นชงัด เชิงชก จากโคราช

Pages: 1 2 3 4 5 6