Articles by: admin

by

Meeting at Ministry of Tourism & Sports
การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย 7/2554

PAT meeting at Ministry of Tourism & Sports สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยจาก บริษัทท๊อปคิงบ็อคซิง จำกัด พร้อมกันนี้ นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการกีฬามวย เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬามวยไทย จากบริษัทท๊อปคิงบ๊อกซิ่งจำกัด โดยคุณนริศ ว่องประเสริฐการ ซึ่งเป็นการประสานงานจาก คุณสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ในการหาผู้สนับสนุน อุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬามวยดังกล่าว

Read more ›
ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
by

ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

ตัวแทน WPMF จากประเทศญี่ปุ่น ได้ปรึกษาเรื่อง ติดต่อนักมวยไปชกญี่ปุ่น วีระศักดิ์เล็ก วงศ์ประเสริฐ โปรโมเตอร์มวยไทยที่ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาขอพบ สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เพื่อเจราจาติดต่อนักมวยไทยไปชกแบบยกทีมกับนักมวยญี่ปุ่นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมชิงแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก (WPMF) ในช่วงวันที่ 18 มี.ค.ศกหน้า ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมถ่ายสดกลับมาเมืองไทย เมื่อวันที่ 19 ก.ย.54 ที่ห้องประชุมราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)

Read more ›
โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประจำปี 2554 ครั้งที่3
by

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประจำปี 2554 ครั้งที่3

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยสมาคากีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี 2554 ครั้งที่3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดได้แก่ นายทวีชัย ตลับทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี นายวิจักษ์ โพธิใบ สจ.เขตอำเภอเสาไห้ นายทิฆัมพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล พร้อมคณะอาจารย์โรงเรียน โดยมีผู้ประสานงานคือ ถวิล วรรณปะเก ประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 70 คน จากโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล และ โรงเรียนสวนกุหลาย สระบุรี

Read more ›
โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เชียงใหม่
by

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เชียงใหม่

Read more ›
ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม
by

ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พลาดไม่ได้กับศึกป้องกันแชมป์สมาพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WPMF ช่อง 7 สี ถ่ายทอดสดให้ชม

Read more ›