งานแถลงข่าว “โครการแข่งขันกีฬามวยไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-คาซัคสถาน”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์
สมาคมสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ IFMA, นายทรุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
และ ดร.สุปรานี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว
“โครการแข่งขันกีฬามวยไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-คาซัคสถาน” โดยนำ 6 นักชกไทยปะทะ
นักวมวยคาซัคสถาน ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย