ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 2/2565

นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย
ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระมรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายพิพัฒณ์ ราชกิจจา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และตัวแทน
จากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง