ประชุมคณะทำงานการพิจารณารางวัลบุคคลในวงการมวย ครั้งที่ 10

นายภพธร รุ่งสมัย รองเลขาธิการสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการพิจารณารางวัลบุคคล
ในวงการมวย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ