ประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาอุปกรณ์ฯ

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นประธาน การประชุมหลักเกณฑ์การกำหนดค่ายมวยที่จะได้รับพิจารณาอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬามวยไทย ฯ
พร้อมด้วย ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการกีฬามวย ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาค เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬามวยให้แก่ค่ายมวยเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564