พิธีเปิดการแข่งขันการประกวดคีตะมวยไทย

นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดคีตะมวยไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ