ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
โดยมีวาระสำคัญเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
และเรื่องการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์นักมวยเก่า จำนวน 60 ทุน ทุนละ 1,500 บาท
เป็นเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ เดอะ บาซาร์ รัชาภิเษก แบ็งคอก โฮเทล