ยกเลิกกิจกรรมเดือนมีนาคม

จากสถานการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้
ส่งผลให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย P.A.T.
และสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก W.P.M.F. ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมไหว้ครูมวยไทยโลก
รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 นี้
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส Covid-19
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย