อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยอาชีพ

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2562
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

สินมวย