เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ก.พ. – 30 มี.ค.2559

0