เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2560
โดยจะมีการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์อบรมผู้ตัดสินรุ่นที่ 2.2560

ใบสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย

14

00