เปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

การเปิดรับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
ณ จังหวัดตรัง

อบรมผู้ตัดสิน1.57 ตรัง

โปรดดูเอกสารที่แนบมาสำหรับรายละเอียด