Press conference @ Tourism Authority of Thailand
แถลงข่าว ศึกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก

การแถลงข่าว “ศึกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก”

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จัดการแถลงข่าว “ศึกมหัศจรรย์ มวยไทย มรดกโลก” 17-18 ม๊.ค. 2555 ที่ จ.อยุธยา

(1 มี.ค. 2555 ณ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย )