Press conference @Rachaphat University
แถลงข่าว ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม

การแถลงข่าว “ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม”

สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม”

การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย “ศึกเชิดชูเกียรติ วันนายขนมต้ม” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ

วันที่ 22 มีนาคม 2555 ณ. ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 15:00-17:00น.

( 28 ก.พ. 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง )