โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประจำปี 2554 ครั้งที่3

โครงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยสมาคากีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี 2554 ครั้งที่3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดได้แก่ นายทวีชัย ตลับทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรี นายวิจักษ์ โพธิใบ สจ.เขตอำเภอเสาไห้ นายทิฆัมพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล พร้อมคณะอาจารย์โรงเรียน โดยมีผู้ประสานงานคือ ถวิล วรรณปะเก ประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 70 คน จากโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล และ โรงเรียนสวนกุหลาย สระบุรี