New PAT Directors “เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่”

สมคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2560 – 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย มอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วย นายประเสริฐ ตันมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, นายธีรวัฒน์ ศิลปะอาชา หัวหน้างานมาตรฐานและคุ้มครองสวัสดิการกีฬามวย, นางสาวศรุตี ศรีจันทร์วงศ์ หัวหน้างานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ณ ภัตตาคารโฮคิทเช่น ซีฟู๊ด พระราม 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560