Training program of MuayThai referee and judge in Anthong Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 1/2560

Training program of MuayThai referee and judge in Anthong Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 1/2560

พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 โดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากนายสมยศ วนิชาชีวะ รองอธิบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง การนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 65 คน