Training program of MuayThai referee and judge in NakhonRachasima Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 1/2558

Training program of MuayThai referee and judge in NakhonRachasima Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 1/2558

นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2558 ณ ห้องอบรม 1 อาคารสุรเริงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 63 คน

นายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ
ครั้งที่ 1/2558 พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน ณ อาคารสุรเริงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น 63 คน