Training program of MuayThai referee and judge in Udonthani Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2/2560

Training program of MuayThai referee and judge in Udon-Thani Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2/2560

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ซึ่งการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2560

พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ครั้งที่ 2/2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560